عکس روز
d
اوقات شرعی
معرفی چادگان
 
 

بخش چادگان در سال 1381 بر اساس تصویبنامه شماره 47526/ ت27017 ک مورخ 24/9/1381 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی از شهرستان فریدن منفک و به صورت شهرستان مستقل و با دو بخش مرکزی ( شامل دهستانهای کبوتر سرخ و کاوه آهنگر ) به مرکزیت شهر چادگان و بخش چنارود ( شامل دهستانهای چنارود شمالی و جنوبی ) به مرکزیت اورگان ایجاد گردید.

 

 

معرفی شهر :

شهرستان چادگان يكي از شهر ستانهاي استان اصفهان كه در سال 1381 بر اساس مصوبه هيات محترم دولت از شهرستان فريدن منتزع گرديده است اين شهرستان از شمال به شهرستان فريدن ، از جنوب استان چهار محال و بختياري و از شرق به شهرستان تيران و كرون و از غرب به شهرستان فريدونشهر محدود مي شود .مركز شهرستان چادگانن شهرچادگان مي باشد كه در 115 كيلومتري غرب استان اصفهان واقع شده است سهم شهرستان از مساحت كل استان يك درصد و تراكم آن برابر 40 نفر در هكتار است .

تقسیمات کشوری

اين شهرستان شامل دو بخش مركزي ( شامل دهستانهاي كبوتر سرخ و كاوه آهنگر ) و بخشي چناورود ( شمالي و جنوبي ) تشكيل يافته است . اين شهرستان طبق آخرين سرشماري داراي دو نقطه شهري شامل(شهر چادگان وشهر رزوه)و 60 ابادي داراي سكنه و 110 آبادي خالي از سكنه مي باشد از نظر جغرافيايي شهرستان چادگان در منطقه اي كوهستاني كه اطراف آن را سلسله مراتب كوههاي زاگرس احاطه نموده قرار گرفته است . اغلب كوههاي شهرستان عريان و سنگلاخي مي باشد .

نقشه شهروعكس هوايي از شهر چادگان:

پیشینه تاریخی و گردشگری :

چادگان در گذشته يكي از مهمترين نواحي پنج گانه فريدن به شمار مي رفته و حدود 50 قريه داشته است كه علاوه بر چادگان مشهورترين آنها را مي توان مشهد آهنگران و جمالو ذكر نمود (نواحي پنج گانه فريدن عبارت بودند از چادگان –گرجي- چنارود –ورزقو تخماقلو ) به نظر مي رسد پيدايش چادگان نه بر اساس ضرورتهاي تارخي و يا سياسي بوده است مهمترين عامل پيدايش شهر چادگان وجود رودخانه زاينده رود بفاصله سه كيلو متري جنوب شهر باشد

اين شهر در منطقه اي كوهستاني و سردسير واقع شده است زمستان چادگان سرد و تابستانهاي آن ملايم است از نظر منابع خاك قسمت عمده خاكهاي منطقه از خاكهاي بالايه هاي شني و زير دانه سنگ و لايه هاي رسوبي است و داراي شيب هاي نسبتا تند بين 15 تا 40 درصد مي باشند .

تحولات جمعيت شهر چادگان :

جمعيت شهر چادگان از سال 1335تا 1385 بر اساس اطلاعات كسب شده از سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران و بر طبق آمارگيري عمومي كشور كه جمعيت شهر چادگان در سال 1335 معادل 3344 نفر و با تغييرات و نوسانات متعددي نهايتا در سال 1385 به 9177 نفر رسيده است نرخ رشد جمعيت شهر چادگان در دهه 45-1335 معادل 1% درصد و دهه 55-1345 معادل 6/1 درصد و نشان دهنده روند مهاجر فرصتي شديد جمعيت مي باشد در سال 1365 تا 1385 شهر با نرخ رشد بسيار بالاتر از نرخ رشد طبيعي مواجه مي شود 3./. و علت آن برگشت تعدادي از خانوارهاي مهاجر به خصوص اسكان برخي از مهاجران جنگي در شهر چادگان و درصدي بدليل پيدا كردن كار بهتر و تحصيل فرزندان در شهر از روستاهاي اطراف به شهر چادگان سرازير شده اند .

خصوصيات اجتماعي چادگان:

1- دين –زبان و ميزان سواد در شهر چادگان

بر اساس پرسشنامه هاي اماري تنظيم شده اهالي ساكن در شهر چادگان مسلمان و داراي مذهل شيعه مي باشند مسجد جامع شهر سابقه اي نسبتا طولاني دارد و در بافت قديمي شهر جاي گرفته است كه نوسازي شده و اثر معماري قديمي ندارد .

موقعيت استقرار مسجد جامع چهار محله خاني ،محله هاشميان و محله خوانين را به هم پيوند مي دهد و دسترسي ساكنين محله هاي مذكور را براي انجام فرايض ديني ميسر مي سازد علاوه بر مسجد جامع ،محله بادبادگاني ها ، محله حفيظ اباد و محله هاشميان هر كدام داراي يك مسجد كوچك محلي و در محله عباسي مسجد جديدي مورد بهره برداري قرار دارد .

از تعداد 2415 خانوار ساكن در شهر چادگان تعداد معدودي صرفا به فارسي تكلم مي نمايند بلكه تكلم محلي ساكنين زبان تركي است .

كشاورزي و دامداري در چادگان :

حدود هفتاد درصد از كل سطح زير كشت منطقه چادگان به كشت گندم ديمي و بقيه سيب زميني دارد و قسمتي از سيب زميني مصرف ساير نقاط از اين منطقه تامين مي كردد غلات و سيب زميني محصولات عمده آبي منطقه چادگان به شمار مي ايد ديم كار گندم نيز در منطقه رواج دارد .

فعاليت دامداري نسبت به ساير فعاليتهاي بخش كشاورزي در چادگان اهميت داشته و تعداد گاو و گوسفند موجود در شهر قابل ملاحظه حدود 1000راس گاو و 9500راس گوسفند و ضرورت نگهداري انان با عنايت به وضعيت اقليمي و خصوصيات اجتماعي ساكنين شهر واجد اهميت است .

صنايع چادگان:

الف) صنايع دستي :

صنايع قالي بافي يكي از برجسته ترين صنايع دستي شهر و منطقه چادگان است ، بر طبق آمار نمونه گيري تهيه شده در سال 1385 تعداد 272 دستگاه دارد قالي بافي در شهر چادگان وجود دارد در سال 1375 نيز تعداد ايستگاههاي قالي زير پوشش 100 داستگاه و ميزان توليد متوسط هردستگاه 5/4 متر مربع گزارش شده است . بر اساس تحقيقات موسسه مطالعات اجتماعي توليد متوسط هر دار قالي در شهرها معدل 6 متر مربع مي باشد همانطور كه ملاحظه مي گردد بهره بري كافي از دارهاي قالي در شهر به عمل نمي ايد در سال 1365 ميزان متوسط توليد معادل 7/2 متر مربع بوده است بدين ترتيب ميزان كارآيي سال 1375 نسبت به سال 1365 افزايش يافته است .

تاسيس شركت سهامي فرش در شهر چادگان در گذشته نيز يكي از دلايل وجود پتانسيل اقتصادي در ارتباط با صنايع قالي بافي منطقه است .

ب) نيرو گاه برق سد زانده رود :

نيروگاه برق سد زاينده رود در فاصله 12 كيلو متري چادگان واقع شده است و يكي از مراكز مهم صنعتي بخش چادگان به شمار مي ايد اين كارخانه حدود 230 نفر پرسنل دارد كه 40 نفر آنان ساكن شهر چادگان مي باشند همين طور 170 نفر از پرسنل مذكور در روستاهاي مجاور كارخانه ساكن مي باشند بقيه پرسنل ساكن ساير نقاط از جمله شهر اصفهان هستند .

درجمع بندي فعاليت هاي صنعتي مي بايست به اين نكته توجه داشت كه براي هر گونه توسعه اقتصادي در يك مركز جمعيتي هماهنگي كامل سه عامل اساسي نيروي كار نقش دولت و ميزان سرمايه گذاري لازم است در زمينه توسعه اقتصادي چادگان ضرورت دارد كه دولت مديريت و برنامه ريزي و طرح ريزي لازم و

كافي را در روند توسعه صنايع چادگان به عهده گرفته و در كوتاه مدت امتيازات خاص اعتباري و بخشودگي مالياتي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد .

بخش خدمات در چادگان:

فعاليت هاي عمده بخش خدمات در چادگان عمدتا به فعاليت هاي آموزشي ،بهداشتي درماني تجاري و توريستي و تفريحي اختصاص دارد .

فعاليت هاي توريستي و تفريحي :

فعاليت هاي ترويستي و تفريحي با عنايت به پتانسيل بسيار قوي حاشيه درياچه سد زاينده رود و پلا‍هاي احداث شده در ناحيه جنوبي شهر چادگان متعلق به ذوب آهن ، هوانيروز و تعدادي از ساير ارگانهاي دولتي و فعاليتهاي ساختماني بخش مخصوصي كه با برنامه ريزي سازمان عمران زاينده رود طي سالهاي اخير طراحي و به اجرا در آمده است مهمترين فعاليت توريستي و تفريحي منطقه غربي استان اصفهان است لطافت هوا مناظر زيبا و جاذب و فضاي بسيار مصفاي درياچه قدرت و جاذبه و توانايي بسيار گسترده تر از وضعيت موجود را داشته و مي تواند مشاغل خدماتي وسعي رابراي شهر چادگان به وجود آورد در اين زمينه توصيه مي شود به منظور محروميت زدائي از منطقه سرمايه گذاري دولتي در جهت فراهم آوردن امكانات وسيع گردشگري در حاسيه تفريحي و توريستي متناسبي پيش بيني خواهد شد و محدوده پلاژهاي احداث شده در حريم شهر منعكس خواهد گرديد .

1
1
رزرو ویلاهای چادگان
رزرو ویلاهای چادگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 30 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 23 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 583593 تعداد کاربران بر خط 204 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal